Az email-ben történő kérdezés feltételei

Általános Szerződési Feltételek

 

  1. Az email-ben történő öröklési jogi jogsegély szolgáltatás (a továbbiakban szolgáltatás) igénybevételének módja, feltételei:

1.1. A szolgáltatás az oroklesijog.hu honlapon keresztül, a problémának az
oroklesijog.kerdes@gmail.com e-mail címre történő elküldésével vehető igénybe.

1.2. Ügyintéző munkatársunk nyújt rövid iránymutatást szintén elektronikus levélben (ez nem érheti el az ügyvédi konzultáció részletességét), a kérdés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül, kivéve a 3. pontban meghatározott kizárt eseteket.

1.3. A szolgáltatást bárki igénybe veheti. A szolgáltatás ingyenes, a szolgáltatás igénybe vevője nem fizet megbízási díjat a rövid írásbeli válaszért.

  1. A szolgáltatás tárgya:

2.1 Rövid jogi tájékoztatás és iránymutatás az alábbi témakörökben:
a Ptk. Öröklési Jogi Könyvének és

2.2 A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján megválaszolható kérdések köre, amennyiben a kérdésre adható választ az oroklesijog.hu weboldal nem tartalmazza.

2.3. A szolgáltatást a hatályos jogszabályok értelmezésével nyújtjuk, de a szolgáltatás szintje nem érheti el az ügyvédi tanácsadás szintjét.

  1. A Szolgáltatás nem terjed ki az alábbiakra:

3.1. Azokra az e-mail-ben érkező megkeresésekre, melyek nyilvánvalóan nem öröklési jogi kérdést tartalmaznak a válaszadást mellőzzük. Ugyanígy fenntartjuk a jogot a válaszadás mellőzésére olyan kérdések esetében, amelyekre a választ az oroklesijog.hu oldal tartalmazza vagy a kérdés összetettsége alapján a kérdést feltevő személy személyes ügyvédi tanácsadásra szorul. Ha a kérdés összetettsége alapján a kérdést feltevő személy személyes ügyvédi tanácsadásra szorul, ezt a számára jelezzük.

3.2. A szolgáltatás nem terjed ki semmi nemű jogi képviseletre, továbbá ügyvédi tanácsadási kötelezettséget sem keletkeztet a kérdések számunkra történő megküldése.

  1. A Szolgáltatás nyújtásának folyamata:

4.1. A kérdéseket kizárólag elektronikus levél útján fogadjuk.

4.2. A beérkezést követően a megkeresésben szereplő kérdést első lépésben megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy az nem minősül-e nyilvánvalóan öröklési jogitól eltérő természetű kérdésnek. Amennyiben a kérdés öröklési jogi problémát nem tartalmaz, válaszadási kötelezettség nem terhel bennünket.

4.3. Amennyiben a kérdés öröklési jogi problémát vet fel, akkor az elektronikus levél beérkezésétől számított 8 munkanapon belül megküldjük a rövid jogi felvilágosítást és iránymutatást tartalmazó választ, amennyiben a kérdés nem esik a 3. pontban felsoroltak alá.

4.4 Az előzőek szerint elkészített válasz levelet válaszüzenet küldése funkcióval a kérdés megküldésére használt email címmel azonos e-mail címre küldjük meg.

  1. Adatvédelemi tájékoztató, titoktartás

5.1. Az elküldött elektronikus levélben valós személyes adatok megadása nem kötelező.

5.2. Az email megválaszolásakor mind a beérkezett emailt, mind a választ töröljük, személyes adatot nem tárolunk. A megválaszolásra nem került emaileket haladéktalanul töröljük, amint kiderül, hogy a 3. pont alá esik a tartalmuk.

  1. A felelősség kizárása és korlátozása

6.1. Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a kérdés a kérdező által elküldésre került, de az bármely okból nem érkezik meg hozzánk.

6.2. Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a szolgáltatás igénybe vevőjének meg küldött válasz  utóbb amiatt bizonyul tévesnek vagy hiányosnak, mert esetének összes körülményeit pontatlanul vagy hiányosan közölte.

Leírás: Adatkezelő az oroklesijog.hu oldalt üzemelteti, melynek keretein belül a látogatók a oroklesijog.kerdes@gmail.com email címre elküldhetik kérdéseiket.
Érintettek köre: Azon személyek akik a fent írt email címre kérdést küldenek.
Kezelt adatok köre: email cím: ezt az adatot kötelező megadni, hiszen csak így tudunk érdemben válaszolni

ezen felül a kezelt adatok köre a kérdést feltevő által megadott információktól függ

Adatok eredete: Az emailt küldő (kérdező) természetes személy.
Adatkezelés célja: Kérdések megfogalmazása és elküldése a megfelelő email címre.
Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont- hozzájárulás (kérdező által fontosnak tartott információk amelyek szükségesek a az általa feltett kérdés megválaszolásához) a gyermek létfontosságú érdeke

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, hogy a hozzájárulás visszavonását e-mailben jelezze.

Adatkezelés folyamata: A kérdező emailt küld, melyre válasz emailt kap.
Adatok tárolásának időtartama: A kérdés megválaszolása után a kapott emailt töröljük.
Adatkezelő: Reds Team Sport Kft.
Panaszával az alábbi hivatalhoz fordulhat: NAIH

ugyfelszolgalat@naih.hu
1363 Budapest, Pf.: 9.

6.3. Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a szolgáltatás igénybe vevője a választ az kérdést feltevő személy által használt informatikai eszközök, átviteli utak vagy e-mail cím technikai hibája folytán nem kapja meg.

6.4.  Kizárjuk a felelősségünket azért, ha az általunk küldött válasz azért jut illetéktelen személy tudomására, mert a kérdés feltevője az általa használt informatikai eszközök, átviteli utak vagy az elektronikus levélcím fölötti befolyását elveszíttette.

6.5. A szolgáltatás nem ügyvédi szolgáltatás, a válaszadást anyagi érdekeltség nélkül, az önkéntesség jegyében végezzük.

  1. jelen feltételek elfogadása

7.1.  A szolgáltatás igénybe vevője a kérdése megküldésével elfogadja, hogy a szolgáltatást a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel veszi igénybe.

7.2.  Jelen szolgáltatási szabályzat 2017. október 10. napjától kezdve hatályos.

 

 

2 gondolat “Az email-ben történő kérdezés feltételei

  1. Pingback: Üdvözöljük öröklésjogi tanácsadó oldalainkon! |

  2. Pingback: Üdvözöljük családjogi tanácsadó oldalainkon! | Család és jog

Hozzászólások lezárva.