Halál esetére szóló ajándékozás

Ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, a szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés alakiságaira az öröklési szerződés alakiságai az irányadók. A halál esetére szóló ajándékozás tehát ingyenes tulajdonátruházó kétoldalú jogügylet. A megajándékozott nem osztozik a hagyatéki terhekben.

Mik a halál esetére szóló ajándékozás sajátosságai?

1) A halál esetére szóló ajándékozás csak olyan juttatásra nézve érvényes, amely végrendelet esetében hagyománynak minősülne
2) Az ajándékozás azzal a feltétellel történik, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli.
3) A tulajdonjog átszállására az örökhagyó halálakor kerül sor.

-> Kötelesrész
-> Ügyvédi kapcsolat
-> Főoldal