Mikor forduljak ügyvédhez?

Erre a kérdésre röviden csak azt a választ adhatja minden felelős gondolkodású szakember, hogy amint úgy érzi, hogy a weboldalunkon leírtakat nem tudná magabiztosan alkalmazni vagy olyan esettel találkozik, amelyet a weboldalunkon nem talál meg.

További tipikus esetek amikor az ügyvédhez fordulás kérdése felmerülhet:

1. Végrendelet írásához kell-e ügyvéd?

A végrendelet megírásához alapvetően nem szükséges az ügyvédi közreműködés, ellenjegyzés. Azonban számos esetben tapasztalható az, hogy az ügyvédi közreműködés nélkül készített végrendelet megírása során olyan hibákat ejtenek készítői, amelyek okán a végrendelet részben vagy egészben érvénytelenné válik. Továbbá az ügyvédi ellenjegyzés mellett a végrendelet bekerül a Magyar Ügyvédi Kamara nyilvántartásába, így nem történhet meg az, hogy elvész, megsemmisül, vagy valaki által eltitkolásra kerül ez a lényeges irat. Végrendelet írásához javasoljuk tehát az ügyvédi közreműködést. Amit ekkor a végrendelkezőnek mérlegelnie kell, az az, hogy az ügyvédi munkadíjnál több-e az az érték, amelyet a végrendelet kedvezményezettje a hibák okán mégsem kap meg, ha érvénytelen végrendelet készül ügyvéd nélkül.

2. Mit tegyek, ha szerintem egy végrendelet hamis?

Ez esetben javasoljuk, hogy mindenképp forduljon ügyvédhez, hogy felmérjék az érvénytelenné nyilvánítás esélyének mértékét. A hagyatéki eljárás során a végrendelet érvénytelenségére vonatkozó aggályunkat jelezni lehet a közjegyző számára. Ekkor a közjegyző a végrendelettel érintett hagyatékot csak ideiglenes hatállyal adja át annak a személynek, aki a rendelkezésre álló információi alapján a jogos örökös, majd bírói úton kerülhet megállapításra a végrendelet érvénytelensége. Mindehhez tehát javasoljuk ügyvédi közreműködés igénybevételét a sikeres eljárás érdekében.

3. Érvényes öröklési szerződéshez kell ügyvéd?

Az öröklési szerződés rendszerint tartás vagy rendszeres juttatás ellenében ingatlantulajdont rendel juttatni az ily módon örökössé tett személy(ek)nek. Az ingatlan tulajdonát érintő szerződéshez pedig szükséges az ügyvédi ellenjegyzés. Tehát amennyiben az öröklési szerződés ingatlant rendel juttatni, akkor mindenképp kötelező az ügyvédi közreműködés, amely nélkül az ingatlannyilvántartásba nem kerülhet bejegyzésre sem az öröklési szerződés, amely nélkül a szerződéses örökös nem kap kellő védelmet egy a tudtán kívüli ingatlan-értékesítés esetére.

4. Mit tegyek, ha ki akarok hagyni valakit a végrendeletemből?

Ez esetben a felmerülő lehetőségeket javasolt ügyvéddel egyeztetni a helyes végrendeleti tartalom érdekében. Itt ugyanis felmerül az, hogy a végrendeletből kihagyott örökös kötelesrészre jogosult lehet. Ha igény van arra, hogy a kötelesrészét se kapja meg valamely személy, akkor az erre lehetőségként rendelkezésre álló megoldások szűk körét nehezen lehet ügyvéd nélkül pontosan feltérképezni és alkalmazni.

Ha ügyvédi segítségre van szüksége

Partner ügyvédi irodáink a mögöttük álló több tíz éves tapasztalattal, kiemelkedő tudású ügyvéd kollégáik útján készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Partner ügyvédi irodánk teljes körű jogi szolgáltatást nyújt az Ön számára, így különösen:

  • Jogi konzultáció során Ön részletes választ és gyakorlati jogi útmutatást kap az Ön által feltett kérdésekre, felvázolt jogi probléma megoldására.
  • Jogi képviselet a hagyatéki eljárás során, illetőleg egyéb peres és nemperes eljárásban.
  • Végintézkedés tétele esetén az ügyfél megfelelő kioktatása után a tapasztalt, szakterületre szakosodott ügyvéd kollégák elkészítik a kívánt okiratot és a végrendeletet az iroda ügyvédi letétbe helyezi.
  • Szerződések és egyéb jognyilatkozatok megszerkesztése illetve véleményezése.
    (például: osztályos egyezség, rendelkezés a várt örökségről stb.)

Kapcsolat a partner ügyvédi irodánkhoz:
-> Ügyvédi kapcsolat
-> Főoldal